Klientų atsiliepimai

2008 m. gruodžio mėnesį visuose Asociacijos TRANSEKSTA techninės apžiūros (TA)  įmonėse (per 80 apžiūros atlikimo vietų ir 350 darbo vietų) buvo baigta diegti Sintagmos sukurta vieninga techninės apžiūros informacinė sistema (TAIS). TAIS realizuotas sudėtingas TA įmonių veiklos funkcionalumas, apimantis tokius komponentus kaip centralizuoto administravimo, kasos aparatų valdymo, sandėlio apskaitos, integracijos su finansų valdymo sistemomis, centralizuotos techninės apžiūros duomenų bazės paieškos, veiklos stebėjimo ir valdymo, statistikos ir analizės, antikorupcinį su operatyvaus reagavimo galimybėmis perduodant informaciją SMS, el. paštu ir kitus. TAIS apjungta su Kelių transporto priemonių registru, Draudikų biuro duomenų baze, Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacine sistema, Policijos departamento administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registru. Sistema suteikė naujas galimybes tiek TA įmonėms, tiek kitoms institucijoms realiu laiku keistis duomenimis, mažinti „popierizmą“, užkirsti kelią negatyviems reiškiniams, gauti papildomus rodiklius veiklos analizei, kokybiškai gerinti ir spartinti veiklos procesus. TAIS kūrimas ir diegimas pareikalavo intensyvaus ir sudėtingo vykdytojo  ir užsakovo komandų darbo, kruopštaus pasiruošimo ruošiant ir parametrizuojant sistemą diegimui, ruošiant  TA įmones ir atliekant vartotojų mokymus, importuojant istorinius duomenis ir klasifikatorius, kartu nestabdant TA įmonėse vykdomų procesų diegimo metu.

Eksploatuojama sistema dirba stabiliai, be sutrikimų. Asociacijos įmonėse įdiegta sistema vertinama palankiai tiek vadovų tiek darbuotojų, matoma akivaizdi praktinė nauda ir geros panaudojimo perspektyvos.


Užsakovo vardu norėčiau padėkoti TAIS Vykdytojo projekto komandos nariams už profesionaliai sukurtą ir įdiegtą TAIS.

 

Audrius Glėbus,

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija TRANSEKSTA

Direktoriaus pavaduotojas

 

2009-04-20

 


 

„SEB gyvybės draudime“ įdiegta Sintagmos sukurta sistema leido įmonei užtikrinti stabilų verslo procesų vyksmą sparčiai daugėjant ir draudimo paslaugų, ir klientų. Vienas pagrindinių sistemos privalumų – lankstumas. Naudodamiesi ja, visuomet galime draudimo paslaugas teikti taip, kad jos kuo geriau atitiktų klientų lūkesčius.
Sistema labai naudinga ir klientams, nes informacija apie draudimo sutartį jiems yra daug lengviau prieinama. Naudodamiesi sistema, klientai duomenis apie savo sutartį gali matyti internete bei atlikti kai kuriuos draudimo sutarties pakeitimus. Įdiegus sistemą, paprasčiau tapo surinkti draudimo įmokas. Šiuo metu didžioji klientų dalis moka tiesioginiu debetu, įmokas galime rinkti ir automatizuotai.

 

Marius Mejeras,

UAB „SEB gyvybės draudimas“

Administravimo skyriaus viršininkas


2006-03-06

 


 

Prieš dešimtmetį pradėjęs savo veiklą, savaitraštis „Verslo žinios“ susidūrė su netikėta problema: Lietuvoje nebuvo sukurta šiuolaikiškų leidybos sistemų. Šiandien sunku patikėti, kad dar taip neseniai straipsnio kelias pas skaitytoją buvo gremėzdiškas, lėtas ir neefektyvus.

Sintagmos sukurta vientisa redakcijos darbo sistema ne tik supaprastino laikraščio leidybą, bet ir praplėtė „Verslo žinių“ galimybes. Dienraštis pirmasis Lietuvoje pradėjo skelbti aktualią verslo informaciją realiuoju laiku internete, tam nesukūręs jokios papildomos struktūros. Nauji ir nestandartiniai technologiniai Sintagmos sprendimai ne tik sukūrė patogią ir efektyvią darbo aplinką, duodami apčiuopiamą ekonominę naudą, bet ir padidino „Verslo žinių“ konkurencines galimybes žiniasklaidos rinkoje bei prisidėjo prie modernios bendrovės įvaizdžio formavimo.

 

Rolandas Barysas,

UAB „Verslo žinios“ generalinis direktorius,

dienraščio „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius

 

2006-03-06

 


 

Didžiuojamės, kad drauge su Sintagma sukūrėme bibliotekų informacinę sistemą LIBIS, sėkmingai naudojamą Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir kitose kultūros įstaigose. Naudodamasis šia sistema, bet kuris pasaulio skaitytojas gali greitai rasti reikalingą leidinį Lietuvos bibliotekose.
Sistema LIBIS labai svarbi ne tik kaip informacijos paieškos sistema, bet ir kaip tautos kultūros paveldo archyvinio ir ilgalaikio išsaugojimo priemonė. Šiuo metu sistemos LIBIS duomenų bazės papildomos pilnateksčiais leidiniais. Po kelerių metų internetu galėsime parsisiųsti ne tik knygos aprašą ar jos anotaciją, bet ir visą tekstą ar jo dalį. LIBIS kūrimą finansuoja LR Vyriausybė. 2002 m. Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema LIBIS apdovanota Lietuvos „Metų gaminio“ diplomu.

 

Gražina Bastauskienė,

Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos LIBIS OC direktorė

 

2006-03-06

  

 Klientų atsiliepimai (PDF)