Projektai ir klientai

Dirbdami su gerai žinomais ir aukštus reikalavimus keliančiais klientais per daugiau kaip 19 metų esame sukaupę sėkmingos projektinės patirties. Imamės sudėtingų, vienų didžiausių Lietuvoje IT projektų. Esame sukaupę didelės ir neįkainojamos patirties vykdant tarptautinių fondų, tokių kaip ES (PHARE, ESF) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, finansuojamus projektus. Žemiau yra pateikti keli reprezentaciniai projektų pavyzdžiai: 

·         Kaliningrado tranzito geležinkeliu dokumentų informacinė sistema (FRTD IS);

·         Konsulinių procedūrų valdymo sistema (KPVS);

·         Nacionalinė Šengeno informacinė sistema ir Vizų informacinė sistema (NS-SIS & NS-VIS);

·         Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtra;

·         Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtra;

·         Pirmosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS1+);

·         Lietuvos Integrali Bibliotekų Informacijos Sistema (LIBIS);

·         Automatizuota Baltarusijos nacionalinės bibliotekos informacinė sistema (ABIS);

·         Automatizuota Baltarusijos prezidentūros bibliotekos informacinė sistema;

·         Lietuvos dokumentinio kino internete informacinė sistema (e-kinas);

·         Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS);

·         Nacionalinė virtuali bibliotekų informacinė sistema;

·         Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra;

·         Interaktyvių elektroninių paslaugų viešosiose bibliotekose programinė įranga;

·         LR Seimo II rūmų plenarinių posėdžių informacinė sistema;

·         Integrali aplinkos informacijos valdymo sistema (ICISEM);

·         Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros sistema (LGII);

·         Lietuvos švietimo informacinė sistema (IS MOKYKLA);

·         Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS);

·         Kelių transporto veiklos informacinė sistema (KELTRA);

·         Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinė sistema (SKAITIS);

·         Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema (INFOSTATYBA);

·         Kelių transporto priemonių techninės apžiūros informacinė sistema (TAIS); 

·         Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinė sistema;

·         Nacionalinė turizmo informacijos ir rezervacijos sistema;

·         Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui;

·         Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė;

·         Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei;

·         Dokumentų ir paslaugų valdymo sistema Vilniaus miesto savivaldybei;

·         Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS);        

·         Nacionaliniai registrai (valstybinės svarbos ir pavojingų objektų, cheminių medžiagų, donorų, studentų ir kiti);

·         Finansų ministerijos finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema;

·         Gyvybės draudimo informacinė sistema kompanijai „Mandatum Life Insurance Baltic”;

·         Ne gyvybės draudimo informacinė sistema kompanijoms „PZU Lietuva" ir „Ergo Lietuva”;

·         Daugybė verslo valdymo sistemų draudimo, žiniasklaidos ir kituose sektoriuose, kt.

 

Daugiau informacijos apie Sintagmą, jos patirtį ir projektus skaitykite šiame dokumente (PDF) ir kompetencijų aprašyme.


    

Mes specializuojamės šiuose segmentuose: draudimas ir finansai, bibliotekos ir archyvai, žiniasklaida ir viešasis sektorius (ministerijos, savivaldybės, kitos organizacijos). Mūsų programiniais sprendimais ir IT paslaugomis sėkmingai naudojasi:

 

Draudimo ir finansinių paslaugų sektorius: Lietuvos bankas, SEB bankas, bankas SNORAS, Citadele bankas, „SEB gyvybės draudimas”, „Mandatum Life Insurance Baltic SE Lietuvos filialas”, „Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiale", „Danske Capital investicijų valdymas", „Aviva Lietuva”, „Bonum Publicum”, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras, Seesam Lietuva gyvybės draudimas”, „Ergo Lietuva”, „Ergo Latvija”, „PZU Lietuva”, BALVA AAS (Latvija).

 

Bibliotekos ir archyvai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, visos viešosios bibliotekos, mokslo bibliotekos, muziejai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (anksčiau Lietuvos archyvų departamentas), Lietuvos centrinis valstybės archyvas, VU Karjeros centras, Balzeko lietuvių kultūros muziejus.  

 

Žiniasklaidos sektorius: dienraščiai „Verslo žinios”, „Lietuvos rytas”, informacijos paslaugų įmonė „Eniro”, Lietuvos radijas ir televizija.

 

Prekybos sektorius: nekilnojamojo turto ir prekybos centrų valdymo įmonė „Akropolis grupė”.

Viešasis sektorius: Užsienio reikalų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Finansų ministerija, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, savivaldybės, Centrinė projektų valdymo agentūra, Valstybinis turizmo departamentas, Nacionalinis organų transplantacijos biuras, Valstybinė kelių transporto inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Ignalinos atominė elektrinė, Lietuvos Paštas, Lietuvos Geležinkeliai, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė energetikos inspekcija, Nacionalinė teismų administracija, LR Prezidento kanceliarija, LR Seimo kanceliarija, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“, VĮ GIS-Centras", VĮ Teisinės informacijos centras, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.