Programinės įrangos technologijos ir metodikos

Sintagmos teikiamas ypatingas dėmesys programinės įrangos kūrimo projektams padėjo sukurti stiprią projektinę komandą. Žemiau yra pateiktas sąrašas pagrindinių programinės įrangos platformų ir technologijų, kuriose mūsų komanda turi išsamias žinias ir patirtį: 

  • IBM: pSeries serveriai (AIX, PowerHA, PowerVM), xSeries serveriai (Windows/Linux, VMware, MS Virtual Server, Xen, Windows ir Linux klasteriai), Tivoli (Storage Manager, HSM), Websphere (Application server, MQ), Lotus (Notes/Domino, Portal), Rational (Portfolio Management), Information Management (DB2, Informix), GPFS.
  • SQL: Oracle, IBM DB2, IBM Informix, PostgreSQL, MySQL duomenų bazių valdymo sistemos.
  • Atvirojo kodo (Open Source) platformos: Linux, Tomcat, PostgreSQL, MySQL, Apache, kt.
  • Microsoft Business Solutions platformos: Microsoft Dynamics NAV finansų ir verslo valdymo sistemos.
  • Programavimo kalbos ir aplinka: Java, JavaScript, C/C++, C#, Delphi, Lotus Script, PL/SQL, HTML, XML, Microsoft tools, Navision C/AL, Visual basic, GUPTA SQL Windows, SAL, kt.
  • Programinės įrangos kūrimo metodikos: UML, RUP, SCRUM.
  • Programinės įrangos projektavimo priemonės: MagicDraw, Oracle Designer.
  • Duomenų analizės technologijos: duomenų saugyklų (DWH - Data Warehouse) technologijos, Oracle Business Intelligence (BI), Business Objects.
  • Veiklos procesų valdymas: ISO 9000, PMBOK, ITIL, CMMI.