Praktinė patirtis (know-how)

Mes turime ilgametės sistemų kūrimo patirties ir žinių šiuose segmentuose ir srityse: dokumentų ir turinio valdymas, bibliotekos ir archyvai, draudimas ir finansaiviešasis sektorius ir projektų valdymas. Sintagma kuria sprendimus, tiksliai pritaikydama juos prie klientų reikalavimų ir įvertindama galimus pasikeitimus ateityje. Mūsų patirtis auga su kiekvienu įgyvendintu projektu.

Dokumentų ir turinio valdymas


 

Kompetencijos sritys:

 

Organizacijos dokumentų valdymas. Pagrindiniai projektai: Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS), Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui, SEB banko dokumentų valdymo sistema, Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė, Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei, Dokumentų valdymo sistema Vilniaus miesto savivaldybei, Dokumentų valdymo sistema LR teisingumo ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR krašto apsaugos ministerijai ir LR užsienio reikalų ministerijai, Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ diegimas ir priežiūra „Akropolio grupėje“, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo elektroninėmis priemonėmis galimybių studijos parengimas, Kauno miesto savivaldybės administracijos elektroninių viešųjų paslaugų portalo sukūrimas ir priežiūra, Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose, Dokumentų valdymo sistemos diegimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje.

 

Interneto svetainės turinio valdymas. Pagrindiniai projektai: Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė, Turinio valdymo sistema LR finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos miesto savivaldybei, Šiaulių apskrities viršininko administracijai ir Lietuvos Geležinkeliams, Elektroninė informacijos sistema parodoje EXPO 2000” Hanoveryje.

 

Turinio rengimo srautų valdymas

·    Naujienų redakcijų informacijos srautų valdymas

·    CD katalogų gamybos srautų valdymas

 

Pagrindiniai projektai: Naujienų redakcijos sistema didžiausiam verslo dienraščiui Lietuvoje Verslo žinios” (www.vz.lt), dienraščiui „Lietuvos rytas“, Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, Lietuvos ambasadų naujienų sistema, Programinė įranga katalogams kompaktiniuose diskuose (CD-Surf).

 

Bibliotekos ir archyvai


Sintagma yra sukaupusi daugiau kaip 10 metų bibliotekų ir archyvų procesų automatizavimo sistemų kūrimo ir diegimo patirties. Pagrindiniai projektai: Lietuvos Integralios Bibliotekų Informacijos Sistemos (LIBIS) projektavimas, diegimas ir plėtra visose Lietuvos viešosiose ir mokslo bibliotekose (www.libis.lt), sistemos mokyklų bibliotekoms (MOBIS) sukūrimas, Informacinės sistemos Lietuvos archyvų fondo sąvadas (LAFS) projektavimas ir diegimas, Nacionalinės virtualios bibliotekų informacinės sistemos kūrimas (www.epaveldas.lt), Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra, Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose, programinės įrangos kūrimas, Konsultavimo ir projektavimo darbai kuriant ir diegiant automatizuotą bibliotekos informacinę sistemą (ABIS) Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje bei šios sistemos pritaikymas Baltarusijos prezidentūros bibliotekai, VU Karjeros centro biblioteka, Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS), Lietuvos dokumentinio kino internete informacinė sistema (e-kinas).

 

Draudimas ir finansai


 

Kompetencijos sritys:

 

Draudimas. Didėjanti konkurencija tarp draudimo kompanijų skatina jas ieškoti naujų organizacinių formų, vykdyti keitimus ir naudoti inovatyvias informacines sistemas. Sintagma analizuoja draudimo kompanijų verslo procesus ir siūlo joms inovatyvias sistemas, kurios padeda stiprinti draudimo kompanijų poziciją rinkoje. Sintagma turi daugiau kaip 10 metų gyvybės ir pensijų draudimo verslo valdymo sistemų kūrimo ir diegimo patirties. Pagrindiniai projektai: Gyvybės draudimo ir pensijų fondų valdymo sistemos draudimo kompanijoms „SEB gyvybės draudimas”, „Mandatum Life Insurance Baltic SE Latvijas filiale”, „Mandatum Life Insurance Baltic Lietuvos filialas”, „Danske Capital investicijų valdymas", Aviva Lietuva”, Bonum Publicum”gyvybės draudimo verslo valdymo informacinė sistema GDIS kompanijai „PZU Lietuva gyvybės draudimas", ne gyvybės draudimo verslo valdymo informacinė sistema DIS kompanijoms „PZU Lietuva", „Ergo Lietuva” ir „Balva AAS", Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinė sistema, Mokomosios draudimo informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas Vilniaus kolegijoje (virtualioje draudimo bendrovėje „Viko drauda"), Draudimo programinės įrangos kūrimas kompanijai Profit Software Oy, Suomija.

 

Finansai. Pagrindiniai projektai: Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui, SEB banko dokumentų valdymo sistema, Turinio valdymo sistema LR finansų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) kūrimas ir diegimas Finansų ministerijoje bei jai pavaldžiose įstaigose, Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVIS), Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema (BAFVS) Nacionalinei teismų administracijai, Tarnybinių stočių tiekimas ir diegimas pagrindinėms banko SNORAS informacinėms sistemoms, Infrastruktūros įrangos tiekimas ir diegimas Citadele bankui.

 

Viešasis / ES administravimas


 

Sintagma turi stiprias darbo valstybiniame sektoriuje kompetencijas. Dirbdami su gerai žinomais ir aukštus reikalavimus keliančiais klientais per daugiau kaip 19 metų įvykdėme sudėtingus, vienus didžiausių Lietuvoje IT projektų. Esame sukaupę didelės patirties vykdant tarptautinių fondų, tokių kaip ES (PHARE, ESF) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, finansuojamus projektus.

 

Kompetencijos sritys:

 

Vidaus ir užsienio reikalai. Pagrindiniai projektai: Kaliningrado tranzito geležinkeliu dokumentų informacinė sistema (FRTD IS), Konsulinių procedūrų valdymo sistema (KPVS), antrosios kartos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos ir Vizų informacinės sistemos (NS-SIS & NS-VIS) diegimo konsultavimo darbai, Nacionalinės vizų informacinės sistemos (N.VIS) plėtra, Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtra, pirmosios kartos Šengeno informacinė sistema (SIS1+), Šengeno šalių informacinė ieškomų objektų sistema, nacionaliniai švietimo, valstybinės svarbos ir pavojingų objektų, cheminių medžiagų, donorų, gyventojų, įmonių, diplomų ir atestatų, studentų, teisės aktų ir kiti registrai, Valstybės registrų sąrašo (registro) duomenų bazės sukūrimas, Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema (INFOSTATYBA; www.planuojustatyti.lt), LR Seimo II rūmų plenarinių posėdžių informacinė sistema.

 

Dokumentų ir turinio valdymas. Pagrindiniai projektai: Elektroninio archyvo informacinė sistema (EAIS), Dokumentų valdymo sistema Lietuvos bankui, Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė, Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei, Dokumentų valdymo sistema Vilniaus miesto savivaldybei, Dokumentų valdymo sistema LR teisingumo ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR krašto apsaugos ministerijai ir LR užsienio reikalų ministerijai, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo elektroninėmis priemonėmis galimybių studijos parengimas, Kauno miesto savivaldybės administracijos elektroninių viešųjų paslaugų portalo sukūrimas ir priežiūra (www.epaslaugos.lt), Elektroninės demokratijos paslaugų piliečiams sukūrimas ir plėtra Klaipėdos regiono savivaldybių administracijose, Dokumentų valdymo sistemos diegimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, Turinio valdymo sistema LR finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Klaipėdos miesto savivaldybei, Šiaulių apskrities viršininko administracijai ir Lietuvos Geležinkeliams, Elektroninė informacijos sistema parodoje EXPO 2000” Hanoveryje.

 

Biudžetas ir finansai. Sintagma turi daugiau kaip 8 metų biudžeto ir finansų valdymo sistemų kūrimo ir diegimo valstybiniame sektoriuje patirties. Pagrindiniai projektai: Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) kūrimas ir diegimas Finansų ministerijoje bei jai pavaldžiose įstaigose, Valstybės iždo finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (FVIS), Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema (BAFVS) Nacionalinei teismų administracijai, Programų sudarymo ir biudžeto planavimo sistema LR krašto apsaugos ministerijai, Biudžeto ir finansų valdymo sistema LR ūkio ministerijai, savivaldybėms ir apskričių viršininkų administracijoms, LR Prezidento kanceliarijai.

 

Švietimas. Pagrindiniai projektai: Lietuvos švietimo informacinė sistema (IS MOKYKLA; www.mokykla.smm.lt), Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS; www.aikos.smm.lt), sistema mokyklų bibliotekoms (MOBIS), Vilniaus miesto interaktyvios mokyklos informacinė sistema (IMIS), Mokyklos nelankančių vaikų programinė įranga (MNV PĮ), Mokyklos valdymo informacinė sistema (MVIS), Mokomosios draudimo informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas Vilniaus kolegijoje (virtualioje draudimo bendrovėje „Viko drauda"), Studentų registro programinė įranga.

 

Aplinka, energetika, geoinformatika. Pagrindiniai projektai: Integrali aplinkos informacijos valdymo sistema (ICISEM), Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo valdymo sistema ir duomenų bazė, Dokumentų valdymo ir archyvavimo sistema Ignalinos atominei elektrinei, Valstybinės energetikos inspekcijos informacinė sistema (VEI IS), Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros sistema (LGII; www.geoportal.lt). 

 

Transportas. Pagrindiniai projektai: Kelių transporto informacinė sistema (KELTRA), Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinė sistema (SKAITIS), Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo informacinė sistema, Techninių apžiūrų informacinė sistema (TAIS), Infrastruktūros įrangos tiekimas ir diegimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai.

 

Turizmas. Pagrindiniai projektai: Nacionalinė turizmo informacijos ir rezervacijos sistema (www.travel.lt), viešbučių ir kelionių rezervacijos sistema (LITUS).

 

Socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra. Pagrindiniai projektai: Nacionalinis organų donorų ir jų recipientų registras, Lietuvos socialinės kortelės sistema.

 

Pašto tarnyba. Pagrindinis projektas: Masinio spausdinimo ir vokavimo centras Lietuvos Pašto tarnybai.

 

Projektų valdymas


 

Kompetencijos sritys:

 

Projektų valdymo sistemų diegimas. Sintagma diegia projektų valdymo sistemas nuo 2005 metųPagrindiniai projektai: IBM Rational Portfolio Manager“ projektų valdymo sistemos diegimas leidybos bendrovėse Šviesa” ir Alma littera”.

 

 

Daugiau informacijos apie Sintagmą, jos patirtį ir projektus skaitykite šiame dokumente (PDF).