Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtra

 

 

UAB „Sintagma“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtros projektą.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 2.991.120 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

Projekto pradžia – 2010 m. vasaris, planuojama pabaiga – 2011 m. birželis.

 

 

Plačiau apie projektą

 

Projekto tikslas – nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) bei susijusių nacionalinių sistemų ir registrų programinės įrangos modernizavimas, N.SISII sujungimas ir sąveikos užtikrinimas su visu centrinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos funkcionalumu pagal paskutinius atnaujintus centrinės Šengeno informacinės sistemos (C.SISII) reikalavimus.

 

Centrinė Šengeno informacinė sistema, administruojama Europos Komisijos, yra plėtojama pereinant nuo pirmosios kartos Šengeno informacinės sistemos prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, o visos valstybės narės turi prisitaikyti prie jos keliamų reikalavimų. Lietuvos Respublika jau sukurtos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos programinę įrangą privalo atnaujinti pagal visas naujas centrinės Šengeno informacinės sistemos versijas.

 

Projekto reikšmė – prisijungimas prie centrinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos suteiks galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms efektyviai (realiu laiku) keistis informacija apie ieškomus ar nepageidaujamus asmenis bei ieškomus ginklus, asmens dokumentus, banknotus, transporto priemones ir tai padės užtikrinti Europos sienų saugumą.

 

Nuorodos:

 

·         Europos Komisijos interneto svetainė (www.europa.eu.int);

·         mokėjimo institucijos interneto svetainė (www.finmin.lt);

·         atsakingosios institucijos interneto svetainė (www.vrm.lt);

·         įgyvendinančios institucijos interneto svetainė (www.cpva.lt).