Informacinės sistemos

Mes gilinamės į klientų tikslus ir jiems kylančias problemas, apibendriname sukauptas žinias, pasitelkiame geriausius pavyzdžius bei savo ilgametę patirtį ir kuriame arba pritaikome rinkoje išbandytus sprendimus tokioms specializuotoms sritims:

 

Dokumentų ir turinio valdymas


 

Dokumentų ir procesų valdymo sistema „Avilys

Dokumentų valdymo sistema „Avilys” skirta vidutinėms ir didelėms viešojo sektoriaus bei verslo organizacijoms. DVS „Avilys” padeda atlikti šias funkcijas: registruoti dokumentus, rengti ir derinti dokumentų projektus bei sutartis, valdyti užduotis, tvarkyti posėdžių informaciją, archyvuoti dokumentus. „Avilyje“ yra galimybė pasirašyti dokumentus el. parašu pagal Lietuvos archyvų departamento patvirtintus reikalavimus ir patogiai priimti, registruoti bei perskaityti elektroninius dokumentus ADOC formatu. Sistemos naudotojai prie sistemos jungiasi per interneto naršyklę. Sistemoje „Avilys“ naudojami įrankiai - atvirojo kodo (Open Source) programinė įranga bei paplitusios duomenų bazių valdymo sistemos tokios, kaip Oracle, MS SQL, IBM DB2, MaxDB. Pagal organizacijos poreikius atskiroms sistemos funkcijoms atlikti gali būti naudojama IBM Lotus Notes programinė įranga. DVS „Avilys” sprendimai yra naudojami Ignalinos AE, Lietuvos banke, Vilniaus miesto ir daugelyje kitų Lietuvos savivaldybių, LR susisiekimo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, LR teisingumo ministerijoje, LR krašto apsaugos ministerijoje, LR užsienio reikalų ministerijoje, VĮ „GIS-Centras", Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir keliose viešosiose bibliotekose, Vilniaus universitete, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, Valstybinėje ne maisto produktų inspekcijoje prie Ūkio ministerijos bei tokiose įmonėse kaip „Akropolis grupė", AB „Kauno energija”, AB „Malsena”, AB „Ortopedijos technika”. Daugiau apie sprendimą „Avilys” >>

 

Turinio valdymo sistema Stotis SI”

Turinio valdymo sistema yra skirta interneto svetainei prižiūrėti ir šiam procesui valdyti. Sistema suteikia galimybę pačiai organizacijai rūpintis savo informacija internete. Į interneto svetainės priežiūrą galima įtraukti kiekvieną organizacijos darbuotoją, net ir neturintį darbo su interneto technologijomis patirties. Sistemos architektūra įgalina tiesioginį tekstinių dokumentų publikavimą internete. Stotis SI” veikia IBM Lotus Domino, Oracle ar Atvirojo kodo (Open Source) duomenų bazių valdymo platformose. Sistema sėkmingai naudojama Ignalinos AE, LR Finansų ministerijoje, Valstybiniame turizmo departamente, Lietuvos archyvų departamente, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Klaipėdos m. savivaldybėje, Šiaulių apskrities viršininko administracijoje ir kitose organizacijose. Daugiau apie sistemą „Stotis SI” >>

Bibliotekų procesų automatizavimas


 

Sistema mažoms bibliotekoms

Tai sistema nedidelei mokyklos ar organizacijos bibliotekai, padedanti pakeisti tradicinius bibliotekos darbo metodus ir leidžianti visiškai automatizuoti bibliotekos darbą: kataloguoti, komplektuoti fondus, aptarnauti skaitytojus, pateikti katalogą intranete ir internete, apskaityti ir valdyti visus bibliotekinio darbo procesus. Sistemos pagrindas - Atvirojo kodo (Open Source) platforma, nereikalaujanti licencijuojamų trečiųjų šalių produktų. Daugiau apie sistemą mažoms bibliotekoms >>

 

Apskaitos ir finansų valdymas


 

Biudžeto ir finansų valdymo sistema

Biudžeto ir finansų valdymo sistema yra skirta viešajam sektoriui. Šis sprendimas yra pritaikytas esamiems ir būsimiems ES apskaitos reikalavimams. Jis įgalina efektyvų informacijos srautų valdymą, greitą duomenų analizę ir taip padeda geriau prisitaikyti prie greitai kintančios aplinkos. Šios sistemos pagrindas - finansų ir verslo valdymo programinė įranga Microsoft Dynamics NAV. Biudžeto ir finansų valdymo sistema yra lengvai integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis, pvz., iždo mokėjimo, e-banko mokėjimo bei kitomis sistemomis. Ji turi neribotas plėtojimo galimybes. Šiuo metu sistema sėkmingai naudojama Ūkio ministerijoje, Krašto apsaugos ministerijoje, keletoje savivaldybių, LR Prezidento kanceliarijoje bei kitose valstybės organizacijose. Daugiau apie biudžeto ir finansų valdymo sistemą >>  

 

 

Daugiau informacijos apie Sintagmą, jos patirtį ir projektus skaitykite šiame dokumente (PDF).