Statybos leidimai – greičiau, patogiau ir skaidriau

2008-06-03 Aplinkos ministerijoje pristatyta naujoji statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema "Infostatyba". Ši sistema, kaip sakė aplinkos ministras Artūras Paulauskas, sudarys galimybes nuotoliniu būdu interneto pagalba priimti gyventojų bei juridinių asmenų prašymus ir pagal juos išduoti projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, ir kitus sus statyba susijusius dokumentus. Ji padės vartotojams sutaupyti daug laiko ir išvengti biurokratinių slenksčių. Pareiškėjas prašymą galės pateikti neišeidamas iš namų ir stebėti visą proceso – nuo prašymo pateikimo iki paslaugos suteikimo – eigą. Kadangi šis procesas bus viešai prieinamas, tai užkirs kelią korupcijos apraiškoms. Sistemoje numatyta ir labai veiksminga savavališkų statybų prevencijos priemonė – žmonės galės teikti pranešimus apie neteisėtas statybas ir pažeidimus.

Naujoji sistema, pasak išsamiau su ja supažindinusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkės Lauros Nalivaikienės, taip pat sudarys sąlygas daug efektyviau ir lanksčiau vykdyti statybos valstybinę priežiūrą. Ją atliekantys pareigūnai galės operatyviai gauti visą su statyba, pažeidimais ir jų padarinių šalinimu susijusią informaciją. Suvestinės apie statybas bei pažeidimus bus prieinamos ir fiziniams bei juridiniams asmenims.

Pristatymo metu programinę "Infostatybos" įrangą kūrusios ir įdiegusios UAB "Sintagma" atstovai pademonstravo, kaip asmuo turi pateikti prašymą, internetu prisijungęs prie sistemos", kokius tolesnius veiksmus pagal kompetenciją atlieka apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų darbuotojai.

Statybos leidimų išdavimo ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema "Infostatyba" parengta įgyvendinant Seimo patvirtintą Elektroninės valdžios koncepciją ir šios koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą. Ją įsteigė Aplinkos ministerija, o valdo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

Kelis mėnesius, kol "įsibėgės", "Infostatyba" veiks, pasak UAB "Sintagma" generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, bandomosios eksploatacijos režimu. Tuo laikotarpiu suinteresuoti asmenys gali prisijungti prie sistemos tinklapio https://planuojustatyti.lt ir pateikti su statyba susijusius prašymus. Bandomąją eksploataciją planuojama užbaigti rugpjūčio 20 dieną. Po to sistema bus įteisinta ir nuo spalio mėnesio pradės dirbti eksploataciniu režimu.

Iš pradžių "Infostatyba" teiks trečiojo lygio elektronines paslaugas – vartotojai prašymus teiks elektroniniu būdu, o prašomi dokumentai jam bus išduodami įprastu būdu, t. y. popieriniu pavidalu. Ketvirtojo lygio paslaugas, kai prašomi dokumentai bus išduodami elektroniniais ryšio kanalais, "Infostatyba" pradės teikti, kaip planuojama, iki 2010 m. trečiojo ketvirčio.

Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Karnackaitė
VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VYR.SPECIALISTĖ
LR Aplinkos ministerija
Tel. (8-5) 266 3660
r.karnackaite@am.lt

Albertas Šermokas
Generalinis direktorius
UAB "Sintagma"
tel. (8-5) 210 2400


 
Pateikta 2008-06-03
Reklamos ir viešųjų ryšių grupė