„Sintagma” dalyvauja kuriant Šengeno šalių informacinę ieškomų objektų sistemą

Vilnius, lapkričio 7 d. Informacinių technologijų bendrovė „Sintagma” pradeda vykdyti Europos Sąjungos paramos programos Lietuvai projektą “Nacionalinių registrų vystymas ir pasiruošimas Šengeno informacinei sistemai”. „Sintagma”, Centrinė finansų ir kontraktų agentūra prie Finansų ministerijos ir Lietuvos vidaus reikalų ministerija pasirašė 1,45 mln. eurų (apie 5,2 mln. litų) vertės šio projekto sutartį. Projektą remia PHARE programa.

„Sintagma” laimėjo konkursą Ieškomų objektų registro informacinės sistemos programinei įrangai ir infrastruktūrai sukurti. Ši sistema leis pateikti Lietuvos duomenis Europos bendrijos šalims. Be to, atitinkamos Lietuvos tarnybos galės prisijungti prie bendros Šengeno šalių informacinės sistemos, informuojančios apie dingusius objektus (žmones, automobilius, dokumentus ir kt.).

„Sukūrus, įdiegus ir suderinus Ieškomų objektų registrą su bendra Europos sistema, Lietuva įveiks savo izoliaciją šioje srityje – mūsų šalies tarnybos galės operatyviai keistis informacija iš Šengeno sutartį pasirašiusių šalių atitinkamų tarnybų. Reikia tikėtis, kad ši sistema prisidės sprendžiant ir tarptautinio nusikalstamumo klausimus, ir padės išaiškinti nusikaltimus šalies viduje.

Kita vertus, ši sutartis – tai dar vienas žingsnis kuriant Lietuvos registrų sistemą, kuriai iki šiol nebuvo skirta pakankamai dėmesio”, – sakė UAB „Sintagma sistemos” generalinis direktorius Evaldas Drąsutis.

Projektas „Nacionalinių registrų vystymas ir pasiruošimas Šengeno informacinei sistemai” padės sukurti duomenų bazę, nacionalinę informacijos sistemą ir po to prisijungti prie pagrindinės Šengeno informacijos sistemos. Viso projekto vertė yra beveik 2,6 mln. eurų (apie 9,4 mln. Lt).

Pagal Europos Sąjungos paramos programos projektą kuriamas registras yra ne pirmas „Sintagmos” diegiamas nacionalinis registras. „Sintagma” dalyvauja kuriant Žmogaus organų donorų ir Lietuvos švietimo sistemos registrus.


 
Pateikta 2001-11-07
Reklamos ir viešųjų ryšių grupė