UAB „Sintagma“ darbuotojų mokymų rezultatai pranoko lūkesčius

 

      KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

2008 m. vasario 26 d. Vilnius. Informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo įmonė UAB „Sintagma“ baigė įgyvendinti Europos socialinio fondo (ESF) ir Lietuvos Respublikos bei įmonės lėšomis finansuotą projektą „Konkurencinių gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų rinkoje”, kurio metu 125 įmonės darbuotojai pakėlė savo kvalifikaciją ir įgijo universalių gebėjimų bei žinių, padidinusių jų konkurencines galimybes dinamiškoje darbo rinkoje. Trejus metus vykdytas projektas, kurio bendra vertė 1,2 mln. Lt, apėmė tris pagrindines sritis: modernių darbo organizavimo formų kūrimą, bendruosius bei specialiuosius darbuotojų mokymus bei įmonės kompetencijų įvertinimą pagal tarptautinį CMMI (Capability Maturity Model Integration) standartą.

 

„Džiaugiamės, kad daugelis projekto rezultatų pranoko mūsų lūkesčius ir pasiekti rodikliai yra didesni negu buvo planuota,“ – teigia UAB „Sintagma“ generalinis direktorius Albertas Šermokas. Projekto metu 124 darbuotojai įgijo verslumo ir bendrųjų įgūdžių, kurie bus naudingi ne tik dirbant IT sektoriuje, bet ir bet kurioje kitoje įmonėje. 24 vadovams buvo suteikta strateginio planavimo, valdymo ir organizavimo žinių. Taip pat 56 darbuotojai išklausė profesinius, specializuotus IT srities UML ir Rational Unified Process kursus. Visi įmonės darbuotojai, dalyvavę mokymuose, gavo jų įgytas žinias liudijančius sertifikatus.

 

Didelis dėmesys buvo skirtas naujoms darbo vietoms sukurti ir naujiems darbuotojams integruoti į kolektyvą. Projekto metu įmonė sukūrė 19 naujų darbo vietų jauniems specialistams, kuriems įmonė – pirma darbovietė pagal išsilavinimą. 16 kompanijos darbuotojų įgijo reikalingų įgūdžių, padėsiančių dirbti su naujais darbuotojais ir integruoti juos į komandą. Sukurtoje naujų darbuotojų įvedimo tvarkoje numatyta, kaip nauji darbuotojai yra supažindinami su bendrove, jos kolektyvu, būsimomis pareigomis, joms keliamais reikalavimais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiomis taisyklėmis ir organizacijos kultūra bei tradicijomis.

 

„Įgyvendinus projektą, pagerėjo UAB „Sintagma“ klientų nuomonė apie įmonės aptarnavimą, produktus bei paslaugas. Įvykę mokymai padėjo padidinti įmonės darbuotojų lojalumą. Pasiekti rezultatai taip pat leido padidinti įmonės bei jos darbuotojų konkurencingumą Lietuvos ir išsiplėtusios Europos Sąjungos IT rinkoje,“ – projekto naudą komentuoja A. Šermokas.

 

Projektas „Konkurencinių gebėjimų stiprinimas informacinių technologijų rinkoje” yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“.

 

Apie UAB „Sintagma”

 

UAB „Sintagma” yra Lietuvos informacinių sistemų ir programinės įrangos kūrimo  bendrovė, priklausanti didžiausiai Centrinėje ir Rytų Europoje IT kompanijų Asseco” grupei. Ji specializuojasi didelių IT projektų srityje, kurdama programinę įrangą ir specializuotus sprendimus viešojo administravimo, draudimo, dokumentų ir turinio valdymo bei archyvavimo, bibliotekų ir archyvų procesų automatizavimo bei kitiems verslo sektoriams ir sritims. „Sintagmoje” dirba per 120 darbuotojų. Daugiau informacijos - www.sintagma.lt.

  

###

Papildoma informacija:

Albertas Šermokas

UAB „Sintagma” generalinis direktorius

Tel. (8 ~5) 210 2400

 


 
Pateikta 2008-02-26
Reklamos ir viešųjų ryšių grupė