„Sintagma” plėtoja nacionalinę Šengeno informacinę sistemą

 

 

2010 m. gegužės 4 d. Vilnius. UAB „Sintagma“ kartu su konsorciumo partnere bei Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) plėtros projektą.

 

Projekto tikslas – nacionalinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (N.SISII) bei susijusių nacionalinių sistemų ir registrų programinės įrangos modernizavimas, N.SISII sujungimas ir sąveikos užtikrinimas su visu centrinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos funkcionalumu pagal paskutinius atnaujintus centrinės Šengeno informacinės sistemos (C.SISII) reikalavimus.

 

Centrinė Šengeno informacinė sistema, administruojama Europos Komisijos, yra plėtojama pereinant nuo pirmosios kartos Šengeno informacinės sistemos prie antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, o visos valstybės narės turi prisitaikyti prie jos keliamų reikalavimų. Lietuvos Respublika jau sukurtos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos programinę įrangą privalo atnaujinti pagal visas naujas centrinės Šengeno informacinės sistemos versijas.

 

Prisijungimas prie centrinės antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos suteiks galimybę visoms Šengeno erdvės valstybėms efektyviai (realiu laiku) keistis informacija apie ieškomus ar nepageidaujamus asmenis bei ieškomus ginklus, asmens dokumentus, banknotus, transporto priemones ir tai padės užtikrinti Europos sienų saugumą.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos Išorės sienų fondo lėšomis. Projekto vertė 2.991.120 LTL, iš kurių Europos Bendrijos įnašas sudaro 75 %, o likusi dalis finansuojama iš nacionalinio biudžeto.

 

Daugiau informacijos:

 

Albertas Šermokas

UAB „Sintagma” generalinis direktorius

Tel. (8 5) 210 24 00

 

Informatikos ir ryšių departamentas

prie LR vidaus reikalų ministerijos

direktorius Vygantas Ivanauskas

Tel. (8 5) 271 72 40

 


 
Pateikta 2010-05-04
Reklamos ir viešųjų ryšių grupė